Foliarna gnojila

Calibor

Bor (B) je kot mikroelement nujno potreben za uravnoteženo rast in razvoj rastlin. V tleh je prisoten v nizkih koncentracijah. Delež bora je odvisen od uporabe gnojil in rastlinskih vrst, ki rastejo na določeni pridelovalni površini. Bor je zelo pomemben pri tvorbi meristema in pri delitvi celic, zato so nepravilnosti pri razvoju internodijev in korenin lahko posledica pomanjkanja tega elementa. Prav tako je ključen pri razvoju plodov.

Na pomanjkanje bora so občutljive nekatere rastlinske vrste iz skupine plodovk (paradižnik, paprika, buče,...), koruza, vinska trta, češnje, jablane, oljke in ostale sadne vrste.

Pripravek MERISTEM CALIBOR vsebuje mešanico kalcija (7 %) in bora (2 %) in preprečuje pojav pomanjkanja omenjenih elementov. Izdelek se lahko škropi preko listov ali se ga uporablja pri namakanju. Pripravek uporabljamo v skladu z navodili, ki so priložena na etiketi izdelka. Odmerek se ne sme prekoračiti.

• preprečuje pojave kot so grenka pegavost jablan, pokanje plodov pri češnjah in nektarinah, odmiranje cvetnih poganjkov in plodov pri plodovkah in drugih
• preprečuje osipanje grozdov