Večji pridelek osnovne krme

Z naraščanjem cen mineralnih gnojil se povečuje tudi vrednost organskih gnojil. Koliko pa so ta v resnici vredna?

Če ovrednotimo vsebnost hranil v gnojevki po cenah v mineralnih gnojilih, potem bi bila gnojevka vredna med 4 in 7 €/t. Vendar pa v praksi malokrat izračunamo vrednost naše gnojevke, ki jo pridelamo na svoji kmetiji. Ker so mineralna gnojila izredno draga, je potrebno kar se da maksimalno izkoristiti hranila iz gnojevke. To, da nam dušik ne bo “uhajal” iz gnojevke lahko rešimo le s fermentiranjem gnojevke. Mešala, aeratorji in drugi tehnični pripomočki nam ne bodo koristili pri prihrankih dušika.

Ko boste s fermentiranjem gnojevke “zaklenili” dušik, ga bodo lahko rastline na naših travnikih in poljih dobile več – iz vaše gnojevke. Tako boste dobili večjo maso osnovne krme z manjšim nakupom mineralnih gnojil.

Glenor raztros gnojevke

Vsebnost hranil v gnojevki

V povprečju gnojevka na tono vsebuje 4 – 6 kg dušika, 1,6 – 3 kg fosforja in 4 – 5kg kalija. Poleg teh pa se magnezij, kalcij, žveplo in mikroelemente.

Sestava gnojevke različnih vrst živali se precej razlikuje v vrednostih hranil in drugih sestavin. V povprečju prašičja gnojevka vsebuje več dušika in fosforja ter manj kalcija od goveje.

Glede vsebnosti dušika je pomembna še njegova sestava (razmerje med nitratnim in amonijevim dušikom) ter izkoristljivost. Poleg same izkoristljivosti na gnojilno vrednost dušika vplivajo še izgube med gnojenjem, ki so v neugodnih pogojih (vroče, vetrovno vreme) lahko zelo visoke.

Hranilne snovi se z živinskimi gnojili povrnejo v okviru kmetije nazaj na polja in travnike. Ta ogromni potencial lahko danes bolje izkoristimo za:

 znižanje stroškov proizvodnje

 razbremenitev okolja

 izboljšanje zdravja živali

pod pogojem, da

 spremenimo toksičnost gnojevke na korenine

 odločno povečamo omejeno dostopnost hranilnih snovi – predvsem dušika iz gnojevke

 se po gnojenju z gnojevko zaradi boljše kakovosti krme poveča ješčnost pri kravah mlekaricah in da se s tem trajno izboljša zdravje živali in mlečnost

Iz tega jasno izhaja, da mora kmetijska praksa zahtevati učinkovito predelavo gnojevke. Izboljšajo se fizikalne lastnosti gnojevke kot so pretočnost, homogenost, vonj, ki so tudi pomembni za uspeh kmetije.

Te izgube lahko zmanjšamo z uporabo fermentatorja GLENOR KR+ in tako izboljšamo ekonomičnost kmetije na dolgi rok.

Sorodni članki

  • 792 besed4,1 minut branja

    Eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost vaših pridelkov je pH vrednost tal. Kislost tal, izražena s pH številko, igra ključno vlogo pri absorpciji hranil, ki so bistvena za zdravo rast rastlin. Preberite, kako izboljšati kislost tal z apnencem iz morskih alg ter zagotoviti najboljše pogoje za vaše vrtnine.

  • 916 besed4,7 minut branja

    Načrtovanje gredice za vrt spomladi je odličen način, da se kar najbolje pripravite na sezono. Preverite par korakov, kako najbolje načrtovati gredice.

  • 343 besed1,8 minut branja

    Mraz ali zmrzal lahko uniči naše rastline na vrtu. Pred napovedanimi znižanji temperature se lahko zavarujemo z aminokislinami. Večja odpornost rastlin na nizke temperature z uporabi aminokislin je učinkovita in ekološko prijazna.